KNHS Dressuurwedstrijden

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is de grootste sportbond van Nederland.

PV Pegasus organiseert circa 8 keer per jaar een KNHS dressuurwedstrijd. KNHS dressuurwedstrijden staan alleen open voor combinaties met een eigen paard of pony die in het bezit zijn van een startpas. Alle informatie over startpassen, startlicenties, tarieven en voorwaarden staan op de website van de KNHS

Organisatie wedstrijden
De KHNS wedstrijden worden georganiseerd door de bestuurscommissie KNHS van PV Pegasus. De wedstrijden die door onze vereniging worden georganiseerd kun je vinden op de activiteitenkalender. De taakverdeling van de leden van de bestuurscommissie KNHS vind je hier.

KNHS lidmaatschap
Wil je KNHS wedstrijden gaan rijden, dan heb je een verenigingslidmaatschap nodig om een startpas aan te vragen. Informatie over het lidmaatschap van PV Pegasus vind je hier. Daarnaast kost het KNHS-lidmaatschap € 20,60 per jaar (2017). Nieuw is dat gezinnen een gezinslidmaatschap kunnen afsluiten voor € 61,80 per jaar. Alle gezinsleden die op hetzelfde woonadres wonen, kunnen hier gebruik van maken.

Het verplichte abonnement op Paard&Sport is vervallen, in plaats daarvan krijgen leden 4 keer per jaar een nieuw paardensportmagazine als onderdeel van het lidmaatschap.

Er zijn startpassen verkrijgbaar voor 1 dag, 1 week, 1 maand of 12 maanden. De ruiter kiest zelf wanneer deze startpas in gaat. Wie meerdere startpassen heeft krijgt een staffelkorting op iedere volgende startpas. Ook is er eennuniversele regeling voor paarden en pony’s.

De facturatie van de startpassen en startlicenties zal altijd direct door de KNHS aan het lid worden gedaan.

Inschrijven voor KNHS wedstrijden op Manege Lansbergen
Je moet hiervoor een startpas hebben, dan kan je digitaal inschrijven. Dat gaat als volgt:

1.wedstrijd zoeken via wedstrijdkalender op www.knhs.nl
2.Vraagprogramma  bekijken
3.Digitaal inschrijven door inschrijfformulier te e-mailen naar wedstrijdorganisatie (voor Pegasus is dit knhs@paardensportverenigingpegasus.nl)
4.Wedstrijdorganisatie ontvangt per email de inschrijving van de deelnemer
5.Wedstrijdorganisatie zet alle gegevens in het wedstrijdprogramma

Een nieuwe klasse per 1 april 2016: klasse BB

De nieuwe klasse BB is een laagdrempelige en toegankelijke instapklasse, bedoeld om op ongedwongen wijze kennis te maken met de wedstrijdsport en wedstrijdervaring op te doen.

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de BB en de B:

  • de BB een niet-verplichte instapklasse waar geen winstpunten worden geregistreerd. De klasse B is een officiële wedstrijdklasse, dus inclusief winstpuntenregistratie en promotieregeling.
  • in de BB heb je geen startpas nodig, in de B wel. Je kunt dus ook meedoen als je niet bij een vereniging rijdt, maar wel een FNRS Ruiterpaspoort, KNHS Menbewijs of KNHS Ruiterbewijs hebt of individueel lid bent van de KNHS.
  • In de BB ligt de nadruk nog vooral op de ruiter, in de klasse B op de combinatie van paard en ruiter.

Waar let de jury op in de BB?
Qua beoordeling zit de BB eigenlijk een beetje tussen F-proef en B-proef in. Bij F-proeven wordt alleen de ruiter beoordeeld en bij B-proeven de combinatie van ruiter en paard. In de BB is het daarom het belangrijkste dat het paard gehoorzaam is en dat de ruiter correcte, goed gedoseerde hulpen geeft. Het paard begrijpt wat de ruiter vraagt en volgt de aanwijzingen direct op, zonder verzet. De manier waarop het paard beweegt en hoe de ruiter dit beïnvloed wordt in de BB dus al wel voorzichtig meegenomen in de cijfers, maar het is nog niet nodig dat het paard continu “aan de teugel loopt”. Wel moet er een constante verbinding zijn.

Waar let de jury op in de klasse B?
In de B beoordeelt de jury de combinatie van ruiter en paard. Daarbij zijn met name de eerste twee onderdelen uit het scala van de africhting belangrijk: takt en ontspanning. In de B rij je een vlotte (maar niet gehaaste) proef en heb je een constante, elastische verbinding met de mond. Het paard accepteert dit contact zonder verzet en zoekt de hand van de ruiter op, waardoor de hals een beetje opwaarts gewelfd wordt. In de B wordt géén oprichting of verzameling gevraagd, natuurlijk evenwicht onder de ruiter is voldoende. Het paard mag dus af en toe best iets op de voorhand lopen, maar niet continu en zeker niet in de handen van de ruiter hangen. De achtervoeten treden in het spoor van de voorvoeten en waar nodig wordt de juiste buiging en stelling getoond.

KNHS lidmaatschaprooster voor PV Pegasus KNHS leden

PV Pegasus KNHS leden worden 2x per jaar ingepland voor activiteiten met betrekking tot de KNHS dressuurwedstrijden. Hierbij moet je denken aan:

  • Ringmeester (ochtend of middag)
  • Schrijver (ochtend of middag)

Medio december ontvangen PV Pegasus KNHS leden een “conceptrooster” voor het aankomende jaar. Binnen dit conceptrooster kunnen tot 31 december nog wijzigingen worden aangebracht. Medio januari maken we het rooster definitief. Er kunnen dan geen wijzigingen meer plaatsvinden.

Het kan zijn dat je ingedeeld bent in het definitieve rooster en onverhoopt jouw beurt van het rooster niet wil/kan leveren. Dan kun je proberen te ruilen met een ander lid, maar een moeder / vader / zus of tante die de dienst wil overnemen mag natuurlijk ook. Dit horen wij dan graag van tevoren (via knhs@paardensportverenigingpegasus.nl). Ook horen wij graag wie jou die dag gaat vervangen. Je blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid die dag.

Indien je vaker dan 2x per jaar wilt helpen bij de KNHS dressuurwedstrijden, dan belonen wij dit graag met een VVV-cadeaubon van 5 euro per dagdeel. Interesse? Stuur dan een mailtje met jouw beschikbaarheid naar info@paardensportverenigingpegasus.nl.

Het is ook mogelijk om jouw beurt af te kopen (25,00 euro per beurt). Dan kun je dit vóór 31 december door geven via knhs@paardensportverenigingpegasus.nl. Je ontvangt hiervoor dan een factuur. Zorg dat de betaling voor 15 januari binnen is, zodat je zeker bent dat je niet in het definitieve rooster wordt opgenomen!

Vernemen wij niets, dan rekenen wij op jouw aanwezigheid zoals op het rooster is aangegeven.
Ben je toch afwezig/kom je niet opdagen, dan krijg je een boete van 50,00 euro.

Ieder PV Pegasus KNHS lid krijgt van ons een lijst met namen en telefoonnummers van alle andere PV Pegasus KNHS leden. Op deze manier kunnen leden die elkaar niet kennen elkaar benaderen om eventueel te ruilen. Heb je liever niet dat jouw gegevens verspreid worden? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan door een mailtje te sturen naar knhs@paardensportverenigingpegasus.nl.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot het KNHS lidmaatschapsrooster, dan kunt je contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat via knhs@paardensportverenigingpegasus.nl.

Beëindigen/wijzigen van het lidmaatschap

Het PV Pegasus lidmaatschap en/of KNHS-lidmaatschap kan voor het volgende kalenderjaar worden beëindigd door dit vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie (stuur een bericht naar info@paardensportverenigingpegasus.nl. Ook adreswijzigingen graag op die manier doorgeven.